Telefon: 070 - 2699008

Gammal gård rustades upp

Wärlingsö gård , eller Vällingsö som den heter ibland, ligger i den lilla socknen Malsta väster om Norrtälje. Gården har anor från högmedeltid - det vet man genom att den är omnämnd i gamla handlingar.

Om gården ligger på samma plats nu är osannolikt och givetvis är alla gårdens byggnader betydligt yngre. Av utseendet av husen att döma kan de ha ca 200-årig historia men säkra belägg finns först på 1870-talet, varifrån det finns kartmaterial. Hur byggnaderna sett ut finns det bilder på från 1910-talet. Gården har drivits som jordbruk och har varit bebodd in på 1980-talet och har sedan stått och förfallit under två decennier. För några år sedan bestämde sig Marie Söderberg och Lennart Gustafsson för att köpa gården och bosätta sig där. När kontakt togs med byggkunnigt folk lät det som så ofta "Riv skiten och bygg nytt!" Många skulle säkert lyssnat på detta råd men inte Marie och Lennart så de bestämde sig för att försöka hitta arkitekt och hantverkare med förståelse för gamla hus. Kosta vad det kosta ville, gården skulle återställas åtminstone till det skick som framgick av fotona från början av förra seklet.

Under flera år och med stort engagemang från ägare, arkitekt, byggnadssnickare, målare, murare, lerklinare och plåtslagare har nu huset återuppstått och resultatet har blivit mycket bra. Exteriört är det lätt att jämföra det med de gamla bilderna. Interiört krävs givetvis vissa modifieringar. Vi nöjer oss ju inte med att bära in vatten, elda i spisen och gå ut på dass idag utan det behövs moderna bekvämligheter. Att sätta in sådant kan ge ett gammalt hus en dödsstöt om man inte har känsla för gamla miljöer, material och tekniker. Och det gäller att ha lite fantasi. På Wärlingsö har man t ex satt in diskmaskin på ett sätt som inte märks, öppnar man en lucka i panelen så finns den där. Ett skafferi av gammaldags typ har byggts nytt i köket. Badrum är smakfullt inkomponerat liksom ny spis, kyl och frys o s v. I boningsrummen har väggarna lerklinats och avfärgats mycket smakfullt i olika färger i varje rum och i biblioteket har väggfasta hyllor satts in.

Gården har naturligtvis flera ekonomibyggnader och de rustas nu en efter en, magasinet har rödfärgats med hemkokt ljus rödfärg. En ny byggnad har också inkomponerats i gårdsmiljön och den är intressant i sig. Det är en samlingslokal som kan användas vid fester och andra sammankomster.De personer som lagt ner ett stort arbete på Wärlingsö är, förutom ägarparet, arkitekt Anders Bodin, Urban Rundqvist från Byggarna i Roslagen, muraren Arne Trogstam från Nordiska eldstäder, plåtslagaren Mats Henningsson från Lardners plåtslageri, målarmästaren Stefan Holmström och lerklinaren Johannes Riesterer, Svenska jordhus. Alla har fått diplom för sitt arbete.

Motiv för priset

Med stora uppoffringar och med känsla för äldre byggnadskultur har Marie Söderberg och Lennart Gustafsson låtit Wärlingsö gård återuppstå ur förfallet.

Med kunnig hjälp av yrkesskickliga hant-verkare och arkitekt har huvudbyggnaden återfått det utseende den hade för 100 år sedan. God smak och fantasi har präglat arbetet med inredningen - något som gör att man känner sig besöka ett hem som har både modern funktion och känsla för tradition.

Artiklar om Svenska Jordhus


Artikel i tidningen Gård & Torp


Divider

Artikel i tidningen Frijord


Divider

Artikel i Stockholms läns hembygsförbund

Divider

Artikel i Ystads Allehanda

Divider

Artikel i Helsingborgs Dagblad